ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Για το α.έ. 2023-24, προβλέπεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/23 ΕΩΣ ΚΑΙ 15/09/23

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από 01/08/2023 έως και 15/09/2023.

 

 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 4173/τ. Β’/21-09-2018). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 15/05/2023 έως και 31/07/2023.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τις 22/08/2022 έως και τις 6/9/2022.

- - - - - - - - - - - -

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Γραμματεία του ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» θα παραμείνει κλειστή από τη Δευτέρα 1/8/22 έως και την Παρασκευή 19/8/22.

- - - - - - - - - - - -

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 4173/τ.Β’/21-09-2018). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 16/05/2022 έως 29/07/2022

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Κατόπιν εγκρίσεως από το Υπουργείο Παιδείας της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», στις 8/8/2018 (ΦΕΚ Επανίδρυσης), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το νέο ακαδημαϊκό έτος (2021-2022).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΝΕΑ): ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από τις 01/09/2021 έως και τις 15/09/2021.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩN

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από τις 17/05/2021 έως και τις 30/07/2021.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -