Αρχική σελίδα » ΦΕΚ Λειτουργίας

Παρακαλούμε, πατήστε εδώ για να βρείτε το ΦΕΚ έγκρισης του Κανονισμού του ΠΜΣ, όπου μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον πλήρη κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.