Αρχική σελίδα » Θέματα φοίτησης

Στην ενότητα αυτή, αναρτώνται θέματα που αφορούν στη φοίτηση των φοιτητών του ΠΜΣ.

Για τον Οδηγό Σπουδών του τρέχοντος έτους, πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, παρακαλείστε να ανατρέξετε στα παρακάτω:

Υπουργική απόφαση

ΦΕΚ Β' 4659/5-9-2022

Διαδικασία διαχείρισης παράπονων και ενστάσεων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της διαφάνειας και της λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, σχετική διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών.

Για την καταγραφή των παραπόνων και των ενστάσεων των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να κάνουν χρήση του εντύπου που ακολουθεί.

Έντυπο καταγραφής παραπόνων

 

- - - - - - - 

Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ

Στοχοθεσία ΠΜΣ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

- - - - - - -