Αρχική σελίδα » Θέματα φοίτησης

Στην ενότητα αυτή, αναρτώνται θέματα που αφορούν στη φοίτηση των φοιτητών του ΠΜΣ.

Για τον Οδηγό Σπουδών του τρέχοντος έτους, πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, παρακαλείστε να ανατρέξετε στα παρακάτω:

ΦΕΚ Β' 4837/1-8-2023

ΦΕΚ Β' 4899/16-9-2022

Ενημέρωση για τη δωρεάν σίτιση

Παρακαλούμε, πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δωρεάν σίτιση.

Διαδικασία διαχείρισης παράπονων και ενστάσεων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της διαφάνειας και της λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, σχετική διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών.

Για την καταγραφή των παραπόνων και των ενστάσεων των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να κάνουν χρήση του εντύπου που ακολουθεί.

Έντυπο καταγραφής παραπόνων

 

- - - - - - - 

Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ

Στοχοθεσία ΠΜΣ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

- - - - - - -